I. Informacje ogólne

Niniejszą stronę internetową administruje Budimex S.A. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, 01-204 Warszawa (dalej „Budimex” lub „my”), który jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Budimex S.A. przywiązuje wagę do ochrony prywatności i ochrony danych osobowych. Polityka prywatności określa sposób w jaki dbamy o Twoje dane osobowe oraz o Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem. Natomiast w środowisku internetowym korzystamy z plików cookies, które mogą gromadzić pewne informacje o Tobie. Dokładny sposób korzystania z plików cookies opisaliśmy poniżej.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@budimex.pl.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie do każdego celu przetwarzania danych, w których tłumaczymy jak wykorzystujemy dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem strony internetowej.

II. Inspektor Ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować za pośrednictwem adresu e- mail: dane.osobowe@budimex.pl. Zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest dbanie o zachowanie poszanowania przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez Budimex Twoich danych osobowych.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony internetowej

a) Korzystanie ze strony internetowej

Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających z niniejszej strony internetowej, w tym adres IP, czas spędzony na stronie lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Mogą być one rejestrowane w logach systemowych. Jest to specjalny program komputerowy, który służy do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia przez nas usług. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług dostępnych na naszej stronie internetowej. Przetwarzamy je także w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych na stronie internetowej, między innymi, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w plikach cookies, stosowanych do celów konfiguracji technicznej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 • dokonywania badań analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności, a także preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas:

 • w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas użytkowania przez Ciebie strony internetowej bądź też przez czas zapisanego pliku cookie. Informacja o czasie przechowywania poszczególnych plików cookie jest dostępna na tablicy plików cookie.
 • tam gdzie podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes również do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

b) Formularze kontaktowe

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Budimex w celu prowadzenia korespondencji w związku z pytaniami dotyczącymi między innymi: (a) faktur i płatności, (b) informacji dla mediów, (c) odpowiedzialności biznesu (CSR), (d) oferty, (e) pracy, (f) reklamy i promocji, (g) relacji inwestorskich, (h) staży i praktyk, (i) innego zakresu określonego w treści Twojego zapytania.

Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Możesz również podać dodatkowe dane w celu ułatwienia nam kontaktu lub obsługi Twojego zapytania.
Podanie danych wymienionych w formularzu jako obowiązkowe wymagane jest w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego rozpatrzenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • obsługi Twojego zapytania, przesłanego przez formularz oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane będą przetwarzane przez czas obsługi Twojego zapytania oraz przez czas przedawnienia roszczeń tj. okres sześciu lat lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

c) Newsletter

Jeśli wyrazisz zgodę będziemy świadczyć Ci usługę wysyłki newslettera polegającą na kierowaniu do Ciebie komunikatów i ofert marketingowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • przesyłania Ci materiałów promocyjno – informacyjnych, w tym informacji handlowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Twoje dane będą przetwarzane do czasu funkcjonowania newslettera lub do wycofania Twojej zgody.

d) Portale społecznościowe

Przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym, w celu informowania o naszych aktywnościach i promowania różnego rodzaju wydarzeń i usług oferowanych przez Budimex.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • prowadzenia naszego profilu w sieciach społecznościowych oraz promowania własnej marki, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania przez nas aktywnych profili na portalach społecznościowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

e) Ankieta kwalifikacyjna

Firmy zainteresowane nawiązaniem z nami współpracy mają możliwość wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej. Ankieta ma na celu zebranie danych, które pozwolą na zweryfikowanie potencjalnego kontrahenta pod kątem naszych potrzeb i oczekiwań. Dane z ankiety zostaną wprowadzone do naszej bazy i będą nam służyć jako źródło informacji w zakresie nawiązania szczegółowej współpracy.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zebrania danych, które pozwolą nam na zweryfikowanie i wybór potencjalnych kontrahentów. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Twoje dane będą przechowywane przez okres funkcjonowania naszej bazy kontrahentów lub do czasu cofnięcia Twojej zgody.

f) Konto użytkownika w ramach aplikowania na oferty pracy poprzez stronę internetową

Możesz założyć konto użytkownika, w celu aplikowania w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych. Należy w związku z tym podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na założenie i utrzymywanie konta – podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zawarte w panelu użytkownika będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy dane w nim zawarte.

g) Aplikacja na daną ofertę pracy w formularzu rekrutacyjnym

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi ofertami pracy, masz możliwość aplikacji na daną ofertę na naszej stronie internetowej poprzez formularz rekrutacyjny.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyrazisz zgodę to również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie danych wymaganych przez Kodeks Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie dodatkowych informacji umieszczonych w aplikacji oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach,
 • prowadzenia działań marketingu rekrutacyjnego, jeśli wyrazisz zgodę – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przeprowadzenia badań pod kątem satysfakcji procesu rekrutacyjnego lub zatrudnienia – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes tj. badanie satysfakcji z procesu rekrutacji poprzez przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia,
 • sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe przetwarzane przez nas w wyżej wymienionych celach, będą przechowywane:

 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub przez okres pięciu lat od daty wyrażenia zgody,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu rekrutacyjnego – do momentu wycofania tej zgody lub podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działań marketingu rekrutacyjnego,
 • w celu wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby badania pod kątem satysfakcji z procesu rekrutacyjnego lub zatrudnienia, dane osobowe przechowywane są przez okres jednego roku od zaaplikowania na daną ofertę pracy, lub do czasu złożenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • w przypadku prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, przez czas jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych.

IV. Pliki cookies oraz podobne technologie

a) Zgoda na cookies

Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. W ramach dedykowanego narzędzia, które wyświetla się podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie, masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu strony, klikając w lewy dolny róg na okrągłe niebieskie okienko „Ustawienia plików cookie”. Dodatkowo, także z poziomu swojej przeglądarki możesz w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

b) Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz korzystania z jej funkcjonalności.

c) Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Narzędzia społecznościowe

Budimex oraz nasi partnerzy tj. sieci społecznościowe, takie jak: Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

 • Google Analytics

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących jej funkcjonowania. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika strony ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

 • Google AdWords

Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Budimex, pozwalając na analitykę danych takich jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły nasze strony internetowe. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

 • Piksele Facebooka

Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Budimex w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji naszych działań, także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content

 • Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Google+, Twitter, YouTube). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie na stronie internetowej wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej i może przypisać je do profilu użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Budimex nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

V. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Możesz to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@budimex.pl.

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, możesz tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: dane.osobowe@budimex.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

VI. Bezpieczeństwo danych osobowych

Prowadzimy na bieżąco analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, to znaczy, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Budimex podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

VII. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi między innymi obejmują Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Budimex w celu identyfikacji osób odwiedzających stronę.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość jest ujawniana tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

VIII. Zmiany w polityce prywatności i dotyczącej plików cookie

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Aktualna wersja dokumentu obowiązuje od 22.06.2022 r.